Veiligheid

veiligheid_aannemer

VCA (Veiligheids Checklist Aannemers)

Asg technics is VCA veligheids gecertificeerd.

vcaOns beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu moet ertoe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten in ons bedrijf en op onze werven maximaal voorkomen worden.

Om dit te bereiken passen wij het VCA* veiligheidssysteem consequent toe voor de veiligheid van onze klanten en onze medewerkers.

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden waar zorg wordt gedragen voor het welzijn van iedereen.

Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van onze werken houden wij rekening met het voorkomen van persoonlijke letsels, materiële schade, gevaarlijke situaties en milieuschade.

Om een VCA certifikaat te krijgen worden wijzelf en onze medewerkers steeds bijgeschoold.